Treningi we wrześniu. Proszę o sprawdzanie w zakładce Treningi, miejsca i godziny.

Sukcesywnie aktualizujemy terminarz treningów w poszczególnych szkołach: SP nr 46 Arkońska 17,SP nr 48 ul. Burzyńskiego, Nasza Szkoła ul. Ciołkowskiego, SP nr 17 ul. Czarnieckiego 2,SP nr 38 ul. Leśna Góra 2,SP nr 80 ul. Opolska 9, SP nr 18 ul. Krasickiego 10, SP nr 56 ul. Małomiejska 8 A.

W zaktualizowanym wpisie znajduje się informacja: Rok szkolny 2018/2019.

Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych.

Gdańsk, 24 maja 2018 roku

Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gdański Klub Karate-Do, z siedzibą w Gdańsku:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Klub Karate-Do: ul. Arkońska 15/5, 80-387, NIP 5841994898, REGON 001286790, KRS 0000027225, e-mail: m.adamowski@interia.pl, tel.+48602662880; zwana dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Gdańskiego Klubu Karate-Do i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych Gdańskiego Klubu Karate-Do zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gdański Klub Karate w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Mirosław Adamowski
Prezes Gdańskiego Klubu Karate-Do