Treningi w roku szkolnym 2022/2023

Plan treningowy:

Grupa zawodnicza poniedziałki i środy 18.30, piątki 17.30 Akademickie Centrum Sportu Politechniki Gdańskiej Al. Zwycięstwa 12

Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Arkońska 17 poniedziałki i środy grupa początkująca 16.30,

Szkoła Podstawowa nr 80 ul. Opolska 9 wtorki i czwartki 15.25

Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Małomiejska 8a wtorki i czwartki 17.30

Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Leśna Góra 2

poniedziałki i środy grupa początkująca 15.15 ,

grupa zaawansowana 16.00

wtorki dorośli grupa początkująca 20.00

Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Burzyńskiego 10

poniedziałki i środy – grupa początkująca 13.50

Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Czarnieckiego 2

wtorki i czwartki 14.30 klasy 0 i I,

15.25 klasy II i III,

16.15 klasy IV i starsze

Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych.

Gdańsk, 24 maja 2018 roku

Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gdański Klub Karate-Do, z siedzibą w Gdańsku:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Klub Karate-Do: ul. Arkońska 15/5, 80-387, NIP 5841994898, REGON 001286790, KRS 0000027225, e-mail: m.adamowski@interia.pl, tel.+48602662880; zwana dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Gdańskiego Klubu Karate-Do i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych Gdańskiego Klubu Karate-Do zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gdański Klub Karate w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Mirosław Adamowski
Prezes Gdańskiego Klubu Karate-Do