Prawa Autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie karate.gda.pl wymaga zgody Właściciela serwisu. Jeżeli chcesz wykorzystać, któryś  z naszych materiałów prosimy o kontakt:

W serwisie mogą być zamieszczane utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.