Wysokość Składki członkowskiej

Składka członkowska wynosi 80 zł miesięcznie i jej wysokość jest niezmienna za wyjątkiem miesięcy lipiec, sierpień (80 zł za oba wakacyjne miesiące).